Nowe artykuły:
O nas

Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Progg jest labem progresu: skupiamy ludzi, wiedzę, umiejętności nakierowane na przekształcenie obecnego modelu społeczeństwa w kierunku inteligentnego społeczeństwa sieciowego, rozwijającego się w harmonii z naturą. To nazywamy: bioprogresem.

W Polsce musimy w ogóle przeciwstawiać się przestarzałym wzorcom myślowym i konserwatywnym rozwiązaniom we wszelkich sferach życia. Ten odwieczny polski tradycjonalizm jest źródłem naszych (równie starych) porażek. Zawsze bowiem kieruje nas ku organizowaniu życia w sposób nie biorący pod uwagę znaczących osiągnięć, innowacji w różnych sferach życia, a przez to ku rozwiązaniom mniej inteligentnym, niedostosowanym do współczesnych wyzwań i problemów.

Naszym zdaniem trwający reset cywilizacji jest dla nas ogromną szansą: możemy po raz pierwszy od bardzo dawna zaplanować jakościowy skok w rozwoju naszego społeczeństwa i państwa. Możemy wymyślić Polskę na nowo: jako kraj sprzyjający rozwojowi ludzi, tworzący społeczeństwo powiązane licznymi więzami poziomej (sieciowej) współpracy, twórczo zintegrowane z procesami życia mającymi miejsce na naszej planecie (biospołeczeństwo).

Zapraszamy wszystkich, który podzielają nasz progresywny światopogląd, do uczestnictwa w przygodzie tworzenia mądrzejszych rozwiązań – lepiej służących rozwojowi ludzi, bardziej zrównoważonych, czerpiących z mądrości natury (biomimetykabionika). Chcemy stworzyć, dzięki różnorodnej współpracy (ko-kreacja), portal progg.eu jako najważniejsze progresywne medium, wpływające na kierunki przemian w Polsce i w Europie!

Nasze wiodące tematy:

Rozwój progresywnego społeczeństwa w Polsce

Aktywna demokracja. Innowacje polityczne.

Inteligentne społeczeństwo sieciowe

Nowa, zrównoważona ekonomia

Bioniczne modele miasta. Biourbanistyka

Nowa, bioniczna architektura

Zdrowy, zrównoważony model życia

Progresywna edukacja. Otwarta nauka

Aktywna, społecznie zaangażowana kultura

naglowek 728 x90 – darowizna1

Redagują:

Joanna Gołębiewska

Proggtywistka społeczna głęboko zainteresowana sprawami zrównoważonego rozwoju, demokratycznej edukacji oraz harmonijnego, ekologicznego życia rozwijającego ludzki potencjał.

Alexander Sikora

Innowator. Zajmuje się filozofią miasta, architektury oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów.
error: Content is protected !!