25. 06. 2024

Nowe artykuły:
BioCity Project
logo_biocity_project

Czego dotyczy projekt?

europacity-by-big

Najkrócej o projekcie...

BioCity Project zakłada dogłębne zbadanie marzeń, potrzeb i pomysłów mieszkańców, co do ich miejsc zamieszkiwania (habitaty), w perspektywie ich dzisiejszego modelu życia - i skonfrontowanie ich z najnowszymi światowymi rozwiązaniami dotyczącymi zrównoważonych, inspirowanych naturą, przyjaznych osiedli, dzielnic, miast itp. - w poszukiwaniu nowego (po-nowoczesnego, czyli progresywnego) paradygmatu dot. współczesnego habitatu \ miasta.

Nasze przesłanie:
zapraszamy do współpracy w zakresie stworzenia koncepcji optymalnego miejsca do życia (habitat, miasto), na miarę wyzwań naszej epoki. Przy czym preferujemy podejście nie od strony standardów (technokratycznej) urbanistyki i architektury - ale od strony holistycznie rozumianego człowieka (holoantropologia), wiedzy o jego realnych potrzebach, wymogach biologicznych i kulturowych środowiska życiowego, zasad tworzenia przyjaznych miejsc (placemaking), i, na tą miarę, stosując nowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne.

Współpracujemy z agencją Metamorphosis Innova City we wdrażaniu tych rozwiązań w polskich realiach.

Projekt Europa City, pracownia Biarke Ingels Group

Wiedza o miastach
Urban-Plan-for-Stavanger-by-MVRDV-and-Space-Group011

Wiedza o współczesnych miastach

Projekt zakłada współpracę ekspertów od rozwoju miast, budowniczych miast i mieszkańców w zakresie zgromadzenia wiedzy dotyczącej nowego paradygmatu miasta 21 wieku; miasta, które będzie lepiej odpowiadało dzisiejszym realiom rozwojowym; będzie wygodniejsze dla ludzi oraz zintegrowane z biosferą.
Biomiasto w praktyce
view052

Biomiasto w polskiej praktyce

Projekt zakłada także współpracę z miastami (samorządami) i innymi decydentami w zakresie, wspólnego z mieszkańcami, wdrażania naszych oraz światowych rozwiązań do realiów funkcjonowania polskich miast. Chcemy realnie zmieniać miejsca zamieszkiwania w Polsce.
Narzędzia współpracy
o-AMSTERDAM-AVE-570

Miejskie narzędzia współpracy

Chcemy także wypracować zestaw narzędzi (toolkit) dotyczących partycypacyjnych reguł współpracy wszystkich partnerów miejskich (interesariuszy). Chodzi tu np. o reguły wspólnego projektowania najlepszych rozwiązań miejskich (kokreacja), przebieg procesu deliberacyjnego podejmowania decyzji itp. Chcemy także stworzyć wpływową sieć bio-ekspertów, wpływających na zmiany w polskich miastach.

Fazy projektu...

 • Mapa potrzeb i oczekiwań mieszkańców

 • Baza wiedzy o współczesnych miastach

 • Platforma rozwiązań wokół koncepcji biomiasta

 • Wydarzenia i kampanie promocyjne

Dowiedz się więcej...

Nasze artykuły dotyczące biomiasta -

 • Nowy 'Nowy Targ' - w siatce nieludzkiej przestrzeni...

  Artykuł przedstawia ocenę ważnej, nowej realizacji wrocławskiej - renowację placu Nowy Targ, rzecz jasna, z naszej proggowej perspektywy. Na jej przykładzie autor przedstawia kilka myśli dotyczących w...

 • Przeciw urbanistyce modernistycznej (na tle Nowych Żernik).

  Artykuł składa się z dwóch autonomicznych części. W pierwszej - autor rekonstruuje podstawowy kod myślowy ("Kod genetyczny") urbanistyki modernistycznej, a w drugiej - odnosi go do osiedla Nowe Żernik...

 • Zieleń dla tramwajów

  Przedstawiamy relatywnie nowe zjawisko z kategorii miejskich rozwiązań proekologicznych - zielone torowiska tramwajowe.  ednym z istotnych typów zielonych łączników są zielone korytarze. Pisałem o tym...

 • Największa potrzeba Wrocławia – koncepcja inteligentnego, zrównoważonego rozwoju…

  Artykuł stanowi krytyczną ocenę obecnego modelu rozwoju polskich miast, na przykładzie Wrocławia. Autor przedstawia tezę, że największym problemem w omawianym zakresie jest brak całościowych koncepcji...

 • Kto się boi dzikiego kota, czyli wokół idei miasta biocentrycznego

  Autorka przedstawia wstępnie ideę miasta biocentrycznego. W myśl tej nowej koncepcji przestrzeń miasta powinna być organizowania ze względu na dobrostan i harmonijną koegzystencję zarówno istot ludzki...

 • Ferment w osiedlowym kompoście

  W Polsce, gdzie poziom recyklingu zamiast rosnąć stale maleje (obecnie jest tak niski, że stał się tematem wstydliwym, a założony poziom 50% w 2014 budzi przerażenie wśród władz), wyniki niektórych mi...

 • Gwang Gyo Green Power Center

  Mamy oto przykład czegoś naprawdę specjalnego: Gwang Gyo Green Power Center, zaprojektowany przez architektów z rotterdamskiej pracowni MVDRV. Jest to eko-futurystyczny projekt zalążka nowego miasta,...

 • Stwórzmy Wrocławską Sieć Zieleni

  Artykuł przedstawia koncepcję stworzenia Wrocławskiej Sieci Zieleni, czyli sieci łączącej wszystkie tereny zielone i rekreacyjne za pomocą zielonych połączeń. Projekt ma na celu zbudowanie infrastrukt...

 • Nie-taki-Nowy Urbanizm

  Autorka omawia problem dlaczego nasze miasta są tak nieprzyjazne do życia. Zaraz potem daje recepty - na podstawie - od dawna znanej, a jednak słabo wciąż stosowanej - koncepcji Nowego Urbanizmu oraz...

Kogo zapraszamy do współpracy?

Jak możemy współpracować?

Chcesz współpracować? - skontaktuj się!


  Imię i nazwisko (wymagane)

  Specjalizacja

  Adres email (wymagane)

  Zainteresowania

  Chciałbym zaangażować się w...

  Praca koncepcyjna
  Materiały wizualne
  Organizacja wydarzeń
  Promocja

  Nasze inspiracje...

  Popierają nas...

  Współpracujemy z...

  Leave a Reply

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *