30. 05. 2024

Nowe artykuły:
Fundacja Nowej Kultury

FNK \ Progg jest bio-progresywnym think \ do tankiem. Dążymy do zbudowania podstaw polskiego myślenia prospektywnego (skierowanego – ku przyszłości, sustabilnemu rozwojowi). Przeciwstawiamy się, blokującym nasz rozwój (w skali jednostkowej i społecznej), przestarzałym wzorcom myślowym i konserwatywnym rozwiązaniom we wszelkich sferach życia. Ten odwieczny polski tradycjonalizm jest źródłem naszych (równie starych) porażek. Zawsze bowiem kieruje nas ku organizowaniu życia w sposób nie biorący pod uwagę znaczących osiągnięć, innowacji w różnych sferach życia, a przez to ku rozwiązaniom mniej inteligentnym, niedostosowanym do współczesnych wyzwań i problemów.

Naszym zdaniem trwający reset cywilizacji jest dla nas ogromną szansą: możemy po raz pierwszy od bardzo dawna zaplanować jakościowy skok w rozwoju naszego społeczeństwa i państwa. Możemy wymyślić Polskę na nowo: jako kraj sprzyjający rozwojowi ludzi, tworzący społeczeństwo powiązane licznymi więzami poziomej (sieciowej) współpracy, twórczo zintegrowane z procesami życia mającymi miejsce na naszej planecie (biospołeczeństwo).

Zapraszamy wszystkich, który podzielają nasz progresywny światopogląd, do uczestnictwa w przygodzie tworzenia mądrzejszych rozwiązań lepiej służących rozwojowi ludzi, bardziej zrównoważonych, czerpiących z mądrości natury (biomimetyka, bionika). Chcemy stworzyć, dzięki różnorodnej współpracy (ko-kreacja), portal progg.eu jako najważniejsze progresywne medium, wpływające na kierunki przemian w Polsce i w Europie!

Sfery naszego zainteresowania

  • Ekohumanizm - człowiek w harmonii z biosferą

  • Biospołeczeństwo - oddolne społeczeństwo organiczne

  • Progresja w Polsce

  • Partycypacja, deliberacja

Nasze projekty

Jesteśmy mocno nastawieni na współpracę z podobnymi grupami oraz budowanie fuzji na rzecz progresywnej Polski. Dlatego zapraszamy do kooperacji wszystkich, którzy choć w części podzielają naszą koncepcję radykalnego progresu w naszym kraju.

Pamiętaj! Bardzo potrzebujemy Twojej darowizny !

Dzięki niej:
  • Tworzymy wizję nowej, radykalnie zmodernizowanej, uwolnionej od historycznych obciążeń Polski.
  • Działamy na rzecz progresywnych przekształceń w naszym kraju.
  • Mobilizujemy Obywateli do działania – abyśmy razem mogli wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich.
  • Animujemy debatę publiczną – aby głos progresywnych Polaków był dobrze słyszany.

CZEKAMY NA TWOJĄ POMOC –

Możesz wpłacić dowolną kwotę na rachunek: 04 2030 0045 1110 0000 0279 5670

Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!

Buduj z nami fundamenty progresywnej Polski !

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *