30. 05. 2024

Nowe artykuły:
Ekonomia zrównoważonego rozwoju

Ekonomia zrównoważonego rozwoju

Ekonomia zrównoważonego rozwoju[1] – jest nowym paradygmatem ekonomicznym. Dąży ona do zdefiniowania takich warunków gospodarowania, aby – przez wprowadzenie w życie zasady sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej – zapewnić wszystkim żyjącym obecnie ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe w granicach tolerancji natury. Innymi słowy, chodzi o ekonomię, która nie jest prowadzona w perspektywie krótkookresowych zysków, z pominięciem wszelkich ograniczeń narzucanych przez naturę, i która nie bierze pod uwagę faktycznych uwarunkowań społeczno-kulturowych.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts