22. 07. 2024

Nowe artykuły:
Ludzki potencjał

Ludzki potencjał

Ludzki potencjał

  • Wyrażenie i aktywowanie (urzeczywistnienie) wszystkich zdolności danego człowieka (psychicznych, społecznych, transpersonalnych), w kontekście jego potrzeb (od najniższych, cielesnych i psychicznych, po potrzebę bycia dobrym, bycia w pełni żywym i znalezienia znaczenia w życiu – zob. hierarchia potrzeb Maslowa) wynikających z jego ludzkiej natury, jak też predyspozycji indywidualnych.
  • Najprościej wyraża go sentencja Maslowa: „Kim człowiek może być, tym musi zostać” Innymi słowy, chodzi o ludzkie pragnienie, żeby stać się najlepszym i osiągnąć wszystko to co możliwe, w kontekście natury, osobowości i tożsamości człowieka. 
  • Szczególnie rozwijał bardzo ciekawy ruch – Human Potential Movement
Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts