17. 06. 2024

Nowe artykuły:
Mentagram

Mentagram

Pojęcie oznaczające „oprogramowanie” świadomościowe człowieka.

Tworzy je:

  • zestaw osobistych wzorów myślenia, wypracowanych na bazie osobistych przeżyć i doświadczeń,
  • struktur myślowych (sensy, znaczenia) zaadoptowanych z zewnątrz (przejętych np. z filozofii, nauki, ideologii, religii, ale też filmów, bieżących informacji itp.),
  • wypracowanych postaw, sposobów zachowania, kompetencji, dyspozycji itp.

Razem tworzą on osobisty ‘program mentalny’, powiązany ze swoistą ‘mapą’ naszej rzeczywistości (doświadczanej od strony subiektywnej), w której codziennie funkcjonujemy. Jest on zatem niezbędnym „wyposażeniem” myślowym każdego człowieka, pomagającym orientować się w świecie i spójnie na niego reagować. Mentagram – na poziomie intuicyjnym – podpowiada nam: co ma sens, co jest wartościowe – a co nie; co i jak, generalnie, robić w życiu, jak się zachowywać itp.

Mentagram rozstrzyga także z jaką grupą osób się identyfikujemy, a jakiej się przeciwstawiamy. W tym sensie, dzięki typologizacji ludzkich sposobów myślenia i działania, możemy mówić o poszczególnych mentagramach społecznych. Np. konserwos, moderos, progos.

Mentagram jest pojęciem zbliżonym do dawnego pojmowania „światopoglądu”, ten był jednak pojmowany jako systematyczny zbiór przekonań, co do rozumienia świata, społeczeństwa i roli człowieka itp. Mentagram natomiast określa wyrywkowy, mocno chaotyczny aspekt naszego subiektywnego pojmowania świata. Jest on związany ze współczesnym przeładowaniem informacyjnym, co sprawia, że większość z nas ma dzisiaj mentalność „supermarketową” – z jednej tradycji bierzemy to, a z zupełnie innej – dowolnie inne elementy, nie dbając o spójność i „systemowość” naszych przekonań.

Można także powiedzieć, że mentagram jest naszą osobistą świadomością kulturową (kultura w sensie symbolicznym, a nie artystycznym).

Pojęcie stworzone przez autora wpisu (wynikające z jego teorii społeczno – kulturowej).

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts