30. 05. 2024

Nowe artykuły:
Moderos

Moderos

Moderosi – to zwolennicy modernizacyjnych, postoświeceniowych tradycji, rewolucji przemysłowej i powstania społeczeństwa nowoczesnego. Wierzą w materialny postęp, kierowany racjonalnym, naukowym myśleniem, prawa człowieka, wolną konkurencję.

Dzisiaj, najczęściej oznacza to wiarę w: mechanistyczny paradygmat rozumienia świata, postęp naukowo–techniczny, industrializm, masowe społeczeństwo konsumpcyjne, liberalną demokrację przedstawicielską.

Światopogląd właściwy większości ludzi Zachodu.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts