20. 05. 2024

Nowe artykuły:
open knowledge

open knowledge

Ideą open knowledge jest darmowe, wspólne, tworzenie wiedzy w celu ponownego jej wykorzystania i rozpowszechniania bez ograniczeń prawnych, społecznych i technologicznych. Otwarta wiedza jest zbiorem zasad i metod związanych z produkcją i dystrybucją wiedzy. Wiedza jest interpretowana bardzo szeroko – obejmuje dane, treści i ogólne informacje.

Doskonałym przykładem open knowledge jest Wikipedia i Open Source Ecology. Bardzo znanym przykładem wykorzystania open knowledge w edukacji dzieci jest Khan Academy. 

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts