17. 06. 2024

Nowe artykuły:
Parecon

Parecon

Parecon, czyli ekonomia uczestnicząca jest całościowo opracowanym alternatywnym modelem ekonomii opartej na samorządności, sprawiedliwości, partycypacji pracowników, a także konsumentów. Jej podstawowe założenia to dążenie do łączenia ludzi, zamiast obecnego dzielenia; dążenie do upodmiotawiania, zamiast ubezwłasnowolniania, realizacja fundamentalnej zasady, że każdy powinien mieć prawo głosu w sprawach, które go dotyczą. Twórcy Pareconu – Michael Albert i Robin Hahnel – twierdzą, że powinny towarzyszyć jej rozwiązania partycypacyjne w innych dziedzinach życia: w polityce (parpolity = participatory politics) czy np. w kulturze.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts