20. 05. 2024

Nowe artykuły:
Progos

Progos

Progos, czyli zwolennik progresywizmu. Kieruje się on :

  • racjonalnym myśleniem (profesjonalna wiedza), łączonym obecnie z nową racjonalnością sieciową i ekologiczną (podejście holistyczne, zrównoważone),
  • podejściem krytycznym, tj. zrywaniem ze stereotypami, utartymi, „odwiecznym” rozwiązaniami; szuka on zawsze rozwiązań innowacyjnych, kreatywnych,
  • adaptacjonizmem – ponieważ świat i ludzie są zmienni, musimy być nastawieni na stałe udoskonalanie samych ludzi, społeczeństwa, jak i warunków naszego życia. I dążenie do zmian, udoskonalania, poprawiania – nigdy się nie skończy,
  • ale udoskonalenia musza być zawsze w ramach swoistej dynamicznej równowagi między społeczeństwem, jego ekonomią i ich relacją do natury (zrównoważony rozwój),
  • dążeniem do kształtowania społeczeństwa w oparciu o zasady wszechstronnej wolności, różnorodności, harmonii i sprawiedliwości; przy czym chodzi o społeczeństwo bardziej współpracujące, niż rywalizacyjne,
  • założeniem, że sprawy trzeba rozstrzygać zawsze w szerszym kontekście (myślenie holistyczne), jednak w lokalnej skali. Dlatego preferuje zawsze podejście „ z dołu do góry”, od lokalnego – do globalnego
  • więcej o światopoglądzie progresywnym
Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts