23. 07. 2024

Nowe artykuły:
Skansen

Skansen

Przez (polski) skansen rozumiem system, który  może być efektem rządów PiSu i konserwatywnego układu. Jego wyznaczniki to:

 • Dominanta nieracjonalności w przestrzeni publicznej – od promowania przesądów i mitów religijnych, po decyzje ideologiczne (interes partyjny, grup wpływu), a nie merytoryczne – we wszystkich sferach życia społecznego.
 • Ograniczenie autonomii człowieka – pole wyboru zawężone do sfery prywatnej, a w sferze publicznej konieczność manifestowania wartości i ideologii katolicko – narodowej oraz wiernopoddańcze hołdy wobec głównych władców (nowa arystokracja) i hierarchów kościelnych (podwójne życie). Jednak w sferach ważnych dla władzy – brak możliwości wyboru własnej drogi także w sferze prywatnej, np. związków partnerskich, aborcji, in vitro, równościowego traktowania kobiet itp. 
 • Autorytaryzm – władza, stopniowo, przestanie być wyłaniana przez powszechne wybory i w zamyśle reprezentująca całe społeczeństwo. Zgodnie z ideą nowej „arystokracji” („pierwszy sort” ludzi, „ludzcy panowie”) będzie przekazywana zgodnie z ustaleniami najściślejszego kręgu elity władzy (przypuszczalnie PiS wraz z „rydzykowym” kościołem). Będą oni sprawowali władzę świecką i duchową (prezentowani jako namaszczeni przez boga) – ich próba odwołania, naruszenia ich władzy – będzie zatem „grzechem”. Będą rządzić wyłącznie w imieniu „pierwszego sortu” ludzi, dążąc do faktycznego zmarginalizowania (może i: zniszczenia?) sortu drugiego (ludzi otwartych, proeuropejskich). Oznacza to całkowite odejście od wyłaniania decyzji ważnych dla całego społeczeństwa z udziałem zainteresowanych stron i przejście do modelu podejmowania decyzji w wyniku motywacji ideologicznych oraz interesów nowego suwerena (PiS, kościoła).
 • Sfera publiczna zostanie poddana – pisanym i rytualnym – regułom zależności od PiSu i kościoła. Każda sfera życia, środowisko, grupa zawodowa uzyska swego „patrona”, który – jawnie i w sposób zawoalowany – będzie wymuszał realizowanie władzy konserwatywnego układu. Prawdopodobnie, stopniowo, cała administracja państwowa zacznie pełnić funkcje nadzorcze i kontrolne, tak aby żadna ważna sprawa nie była pod kontrolą „tych, którzy działają w imieniu boga i narodu”.
 • Regresywizm – w miejsce idei postępu, rozwinie się propagandę, że wszystko co dawne jest lepsze od „tego, co teraz”. Wszędzie, gdzie się da zacznie się przywracać („dawne, dobre”) rozwiązania sprzed epoki nowoczesności. Historia, szczególnie w zakresie martyrologii narodu, kultu bohaterów, „zwalczania komuny”, „wrogów narodu i kościoła” – uzyska priorytet we wszelkich przekazach.
  Wobec oceny ludzi – szerzone będzie przekonanie o słabości („grzeszności”), a stąd bezsilności człowieka (fatalizm) – stąd konieczności bycia kierowanym przez „autorytety”. Na wielką skalę zacznie się narzucać wiarę w konserwatywne przesądy i schematy. Natomiast nowoczesność oskarży się o „upadek prawdziwych wartości”, „zepsucie”, „zniewieścienie”, bycie „cywilizacją śmierci” itp. Nastąpią naciski na powrót patriarchalnego modelu rodziny, ograniczenia obecności kobiet w przestrzeni publicznej, wzmocnienia feudalnych relacji w pracy, demonstrowania przywiązania do religii i kościoła, idei wielkiej, silnej Polski itp. Ograniczaniu ulegnie wolna ekspresja w sztuce i kreatywności (zaniknie duch swobody, radości, kreatywności). Każdemu wydarzeniu narzuci się kontekst religijny i patriotyczny.
 • Przekreślenie sekularyzmu – de facto powrót do idei państwa wyznaniowego; katolickiej wielkiej Polski.
 • Fasadyzacja demokracji – utrzymywanie wydmuszek instytucjonalnych reprezentujących rozwiązania demokratycznego państwa prawa, a w praktyce dyktowanie rozwiązań przez wąskie grono liderów partyjnych oraz ich zwasalizowanych reprezentantów (patrz punkt: autorytaryzm). Całkowita likwidacja „kultury demokratycznej” przez stałe degradowanie znaczenia słów (odwracanie znaczeń i sensów). Likwidacja kanałów wyrażania protestu, toczenia demokratycznego sporu.
 • Nowy feudalizm – stopniowo, wszystkie zasoby społeczeństwa będą dzielone według kryteriów wierności wobec PiS \ kościoła oraz manifestowanych postaw konserwatywnych. Dotyczy to także koncesji na działalność gospodarczą. Natomiast ludzie „nowej elity” będą dostawali specjalne przywileje, zgodnie w regułami przydatności dla dysponentów. Kanały komunikacyjne społeczeństwa zostaną przejęte, zwasalizowane; wolny dialog stanie się mocno utrudniony. Być może także ograniczy się dopływ informacji ze świata, aby utrzymywać ludzi (jak kościół wiernych przez wieki) w nieświadomości, z mylnym obrazem świata.
 • Anachroniczny model cywilizacyjny – zamiast rozwoju nowych technologii, racjonalizacji i harmonizowania przemysłu z naturą, wprowadzania innowacji (czasami mimo deklaracji) – utrzymywać się będzie anachroniczne formy przemysłu: „brudne” technologie i energetykę nieodnawialną, rabunkową eksploatację przyrody (hordy min. Szyszki), bowiem, stopniowo, kurczyć się zaczną możliwości rozwojowe (najzdolniejsi ludzie – wyjadą lub zostaną zwasalizowani; powiązania gospodarcze ze światem – będą się zwijać; zasoby finansowe – ulegną zmniejszeniu; szkolnictwo i nauka – pogrążą się w jeszcze większym kryzysie; jakakolwiek „kultura innowacyjności” zaniknie).
 • Autarkia – kultywowanie widzenie wszędzie wrogów, nieufność wobec „obcych” doprowadzi do daleko posuniętego ograniczenia relacji z Unią Europejską oraz sąsiadami (którzy w końcu całkowicie się od nas odsuną, co wywoła poczucie „zdrady”). Promować się zacznie samowystarczalność we wszystkich sferach. Odżyją hasła „Polak potrafi”. „Nie licz na nikogo” itp.
Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts