17. 06. 2024

Nowe artykuły:
nauka
  • Otwarta nauka

    Przedruk artykułu omawiającego podstawy koncepcji otwartej nauki, czyli nowego modelu powstawania wiedzy. ...

    Przedruk artykułu omawiającego podstawy koncepcji otwartej nauki, czyli nowego modelu powstawania wiedzy. Zakłada on partnerską współpracę różnych środowisk badawczych już od momentu początkowych bada ...

    Read more