24. 04. 2024

Nowe artykuły:
Aktywujemy Wrocław. Warsztaty pierwsze. Przyszłość Wrocławia

Aktywujemy Wrocław. Warsztaty pierwsze. Przyszłość Wrocławia

Przedstawiamy czwarty raport z warsztatów partycypacyjnych Progg LivingLab. Tym razem poddaliśmy pod wspólny namysł kwestię przyszłości Wrocławia („stolik futurystyczny”). W raporcie podajemy listę wypracowanych tematów, które staną się przedmiotem szczegółowej pracy podczas kolejnych warsztatów. W ten sposób przybliżamy się do wypracowania koncepcji miasta przyjaznego do życia przez samych mieszkańców (oddolne społeczeństwo partycypacyjne).

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Wrocławia Projekt Progg LivingLab rozpoczął cykl kreatywnych warsztatów partycypacyjnych – AktywujeMY Wrocław. Tak oto 6 kwietnia w samym sercu miasta, w Sali Konferencyjnej OneHostel przy ul. Ratuszowej spotkali się wszyscy chętni do udziału w debacie dotyczącej wizji Wrocławia jako miasta przyjaznego do życia. W ramach warsztatów wykorzystano autorską metodologię Friendly City Cafe, która umożliwiła wypowiedź każdego uczestnika warsztatów na jeden  z pięciu  tematów. Raport przedstawia w skrótowej wersji przebieg dyskusji z perspektywy stolika „B” dotyczącego futurystycznej wizji Wrocławia.

Metodologia zakłada 5 rund po 25 minut, gdzie kolejno przy stolikach zasiadały 4-5 osobowe grupy, z każdą rundą się zmieniające.

Każda z grup miała do dyspozycji flamastry, duży arkusz papieru i… własną wyobraźnię, która przy stoliku futurystycznym była jedynym ogranicznikiem. Uczestnicy warsztatów mieli odpowiedzieć sobie na pytanie – jak chcą, aby wyglądał Wrocław za X lat (20, 50), aby był miastem przyjaznym do rozwoju, do życia.

W ramach pracy stolika wypracowano następującą listę kwestii, które zostały poddane głosowaniu („+” w nawiasach oznacza ilość głosów)

1.     Jak największa liczba przestrzeni zielonych (+++)
2.     Szybka i przyjazna komunikacja miejska (+++)
3.     Dialog administracji z mieszkańcami (+++)
4.     Jasny, określony kierunek rozwoju miasta (++)
5.     Rewitalizacja – mieszkań, terenów zielonych (++)
6.     Centra lokalne zacieśniające więzi społeczne
7.     Wykorzystanie rzek w przypadku infrastruktury komunikacyjnej
8.     Miasto otwarte – na zmiany, różnorodność
9.     Działanie – miasta, mieszkańców
10.  Autonomia gospodarcza
11.  Miasto wspomagające samorozwój mieszkańców
12.  Zdywersyfikowany transport

Jak wskazuje powyższe zestawienie jednym z głównych wątków, który przewijał się przez wszystkie grupy był temat dotyczący zielonych przestrzeni we Wrocławiu – ich zagospodarowanie, funkcjonowanie. Wyrażona została obawa o istnienie takich zielonych terenów, które byłyby dostępne dla wszystkich mieszkańców, zatem należałoby te tereny ciągle poszerzać i na nowo wyznaczać, wszystko we współpracy administracji z mieszkańcami. Wątek dialogu szczebla administracyjnego z wrocławianami był równie żywo dyskutowany. Głównym skutkiem takiej kooperacji byłby realny wpływ mieszkańców na wygląd, charakter całego miasta jak i swojego osiedla. Mieszkańcy Wrocławia chcą miasta, które będzie ich miejscem, ich decyzją. Poza tym, kolejnym tematem pojawiającym się w przypadku każdej grupy był transport we Wrocławiu. Uczestnicy warsztatów podkreślali, że cenią swój czas i marzą o komunikacji miejskiej, która byłaby szybka jak i zdywersyfikowana – w zależności od preferencji, można byłoby poruszać się rowerem, samochodem, komunikacją wodą, której obecnie zdecydowanie brakuje.

A oto jak przebiegały poszczególne rundy. Pierwsza stanowiła przełamanie lodów, może dlatego też uczestnicy warsztatów nie czerpali z własnych wyobrażeń na temat idealnego miasta do życia, ale czerpali z dobrych przykładów. Pojawiły się głosy stawiające za wzór Kopenhagę, czy ogólniej – miasta zachodnie. Według tego wątku, Wrocław powinien rozwinąć się wielopłaszczyznowo jako miasto „zrównoważone”, gdzie takie elementy jak infrastruktura, transport, rozrywka czy relacje z urzędami powinny tworzyć spójną całość, nie zaniedbując żadnego istotnego elementu. Takim szczególnie istotnym elementem w przypadku tej grupy okazały się relacje z ludźmi, które powinny być zawiązywane począwszy od jak najbliższego otoczenia. Żeby tak się stało uczestnicy przedstawili pomysł lokalnych centrów kulturalnych istniejących na każdym osiedlu, które umożliwiałyby zarówno kontakt z ludźmi, zacieśnianie więzi społecznych jak i korzystanie z rozrywki, aktywności fizycznej. „Żeby nie trzeba było jeździć tylko do rynku”. Ciekawy było także wyobrażenie Wrocławia jako miasta rosnącego w siłę pod względem kulturalnym dzięki pomocy świata biznesu.

W drugiej rundzie dyskusja rozpoczęła się od śledzenia pomysłów poprzedniej grupy. Temat zieleni w mieście rozpoczął rozmowę na temat Wrocławia. Pojawił się, z resztą tak jak w każdej grupie, temat transportu, który mimo tak zróżnicowanego profilu uczestników, w każdej grupie zakrawał o podobne aspekty. W tej grupie dotyczył wygody i oszczędności czasu. „Żeby z każdego przystanku można było dostać się w każdy zakątek miasta i to w maksymalnym czasie oczekiwania wynoszącym 2 minuty”. Po rozważaniach na temat transportu pojawił się kolejny ważny temat – wpływ mieszkańców na kształt miasta a ograniczenia pochodzące z urzędów, administracji. Idealny Wrocław za 20 lat to miasto, w którym znaczące decyzje są konsultowane i wypracowywane w porozumieniu z mieszkańcami.

Trzecia runda przyniosła nowe marzenia. Wrocław miałby być miastem odważnym, nie czekającym na zmiany we wszystkich miastach w Polsce, ale ich pionierem, innowatorem niosącym nową jakość społeczną, przy tym wszystkim miastem, które pozwala ludziom uczyć się na błędach. „Jeśli ktoś raz popełni błąd to prawdopodobnie nie popełni go następny raz, dajmy ludziom szansę a nie skreślajmy ich po pierwszych niepowodzeniach”. Z tym tematem łączył się końcowy etap rozmowy włączający pojęcie współodpowiedzialności za swoje miasto.

W trakcie czwartej rundy pojawiły się zupełnie nowe pomysły dotyczące najbardziej wyzwolone z karbów współczesnej sytuacji Wrocławia. Dyskutanci mówili o mieście autonomicznym gospodarczo, wspierającym lokalnych przedsiębiorców, gdzie liczy się nie ilość pracy, ale jakość tej pracy, gdzie nie istnieje wyzysk pracowników a istnieje szeroko rozumiana współpraca. „Żeby polepszyć ogólny stan komunikacji miejskiej, to pracodawcy mogliby kupować pracownikom bilety miesięczne” Ile korzyści! Padł pomysł całkowitej autonomii finansowo-walutowej a także ukierunkowania Wrocławia na konkretny tor, który nie został ściśle określony, ale może tor miasta słynącego z bogatego życia kulturalnego?

W przypadku ostatniej, piątej rundy w starciu z rzeczywistością znów wygrały świeże pomysły. Uczestnicy warsztatów stawiali nacisk na Wrocław, który wspierałby ich samorozwój poprzez oferty pracy czy szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, dopasowany do panujących nastrojów, trendów. Rozmowy toczyły się także wokół terenów miejskich, mieszkalnych, które w futurystycznym Wrocławiu powinny być zrewitalizowane, aby wszystkim żyło się lepiej. „Kamienice w centrum, okoliczne parki, to nie mogłoby tak pozostać”. Teleportacja – pragnienie już zastałe w poprzednich grupach, nie świadczy to chyba zatem dobrze o obecnej komunikacji miejskiej…

Krótkie podsumowanie

Wrocławianie chcą żyć w mieście przede wszystkim przyjaznym, jednak co ciekawe żaden rozmówca nie skupiał się na partykularnych interesach, wszyscy jednym głosem uwzględniali interesy całej społeczności mieszkańców. Może to jest najlepszy dowód na to, iż razem można sprawić, aby Wrocław za 20, 50 lat był taki, jaki sobie wymarzymy. Trzeba tylko chcieć trochę „popartycypować”! Zapraszamy zatem do udziału w kolejnych spotkaniach projektu AktywyjeMY Wrocław.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *