18. 04. 2024

Nowe artykuły:
Aktywujemy Wrocław. Warsztaty pierwsze. Problemy ogólne

Aktywujemy Wrocław. Warsztaty pierwsze. Problemy ogólne

W ramach pracy stolika A chodziło o zdiagnozowanie czynników, które pogarszają jakość życia wrocławian oraz utrudniają mieszkańcom samorozwój. Poniżej przedstawiamy raport trzeci, który przedstawia najważniejsze kwestie, zdiagnozowane podczas warsztatów. Zostaną one szerzej podjęte podczas kolejnych warsztatów partycypacyjnych w ramach projektu AktywujeMY Wrocław.

W ramach pracy stolika A – Problemy ogólne („stolik krytyczny”) odbyło się 5 tur dyskusji po 25 min. W dyskusji wzięło udział 23 osoby + strażnik tematu (moderator).

Wypracowano następującą listę kwestii, które poddano głosowaniu („+” w nawiasach oznaczają ilość punktów):

TRANSPORT

 • niezrównoważony transport – brak miejsc parkingowych, zawłaszczanie przestrzeni miejskiej przez samochody, niedostateczny rozwój infrastruktury rowerowej, przewaga komunikacji indywidualnej nad zbiorową (++)

SYSTEM SPRAWOWANIA WŁADZY

 • brak realnego wpływu (mieszkańcy) na politykę miasta (++)
 • monolog władzy – brak dialogu na linii administracja publiczna, urzędnicy miejscy, władza miasta – mieszkańcy Wrocławia (+)

Dodatkowo:

 • władze miejskie nie wspierają aktywistów
 • brak przejrzystego systemu umożliwiającego mieszkańcom monitoring działań władz miejskich

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

 • degradacja środowiska miejskiego – tereny zaniedbane, niebezpieczne (++)
 • niedostateczny rozwój „infrastruktury ludzkiej” (miejskie toalety, miejsca do przewijania dzieci itp.) (+)
 • niezagospodarowane przestrzenie na terenie miasta
 • brak przyjaznego, innowacyjnego systemu informacyjnego dla osób odwiedzających Wrocław
 • koncentracja kapitału, brak zrównoważenia w inwestycjach miejskich – duże nakłady finansowe skoncentrowane w  realizacji  wielkich przedsięwzięć  np. budowa wielkich obiektów  typu stadion itp., z pominięciem kwestii prawdziwie istotnych dla mieszkańców, polepszających realnie jakość życia.

Dodatkowo:

 • koncentracja wydarzeń, imprez w centrum miasta
 • brak atrakcyjnego zagospodarowania terenów nad Odrą – miejsce imprez, spotkań
 • więcej zieleni

SPOŁECZNOŚĆ WROCŁAWIA

 • niedostateczne działania (ze strony władz miasta, liderów społecznych, organizacji itp.) mające na celu włączanie grup wykluczonych np. dzielnica Brochów – brak działań animacyjnych, kulturalnych itp. (++)
 • społeczna bierność mieszkańców Wrocławia (+)
 • niedostateczny przepływ kapitału intelektualnego – zamknięte środowiska intelektualne, brak czerpania z innowacyjnych doświadczeń innych miast, instytucji itp. (+)
 • brak platformy komunikacji dla mieszkańców oraz władz miasta (+)
 • sektorowość – podziały, brak konsolidacji potencjałów różnych organizacji, ośrodków kultury, osób indywidualnych przy realizacji wspólnych celów

PODSUMOWANIE:

Zgodnie z zamierzeniem stolik ten umożliwiał uczestnikom wspólne zastanowienie się nad istniejącymi we wrocławskiej przestrzeni społecznej, infrastrukturalnej itp. ograniczeniami oraz problemami. Innymi słowy, chodziło o zdiagnozowanie czynników, które pogarszają jakość życia wrocławian oraz utrudniają mieszkańcom samorozwój. Dlatego też, nie koncentrowaliśmy się jedynie na doraźnych problemach, ale wspólnie poruszaliśmy kwestie bardziej ogólne, szersze pojęciowo, starając się nadać naszej krytyce konstruktywny charakter.

W trakcie pierwszej zmiany uczestnicy żywiołowo przystąpili do dyskusji. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na brak przejrzystej platformy komunikacji dla mieszkańców i władz miasta, za pośrednictwem której każdy mógłby w prosty sposób uzyskać potrzebne informacje, a także nawiązać przyjacielskie relacje. Istotną kwestią stał się także transport miejski – zawłaszczanie przestrzeni przez samochody, niedostateczny rozwój infrastruktury rowerowej itp. Jako trzeci obszar problemowy wyróżniono degradację środowiska miejskiego – zaniedbane tereny, niewystarczająca ilość zieleni itp. Duży nacisk i krytyka skierowana została także w stronę władz miasta Wrocławia. Uczestnicy zwracali uwagę na jednostronną komunikację, brak poczucia realnego wpływu na politykę miejską, a także brak przejrzystego narzędzia umożliwiającego monitoring działań władz miasta. Ten temat okazał się jednym z wiodących i był poruszany praktycznie przy każdej z pięciu zmian.

W trakcie drugiej zmiany temat braku dialogu władz z mieszkańcami znalazł się na pierwszym planie i zdominował dyskusję, dodatkowo zarzucono urzędnikom brak wsparcia dla aktywistów. Ciekawą kwestią, która została przywołana była koncentracja kapitału w wielkich inwestycjach kosztem pomniejszych, które realnie mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia.

Trzecia zmiana, oprócz dalszej krytyki administracji publicznej – monolog władzy, zaowocowała także krytycznym spojrzeniem na samych mieszkańców Wrocławia. Szeroko poruszono aspekt społecznej bierności. Zastanawiano się nad jej przyczynami, upatrując źródło problemu w niedostatecznym wsparciu lokalnych liderów ze strony władz miasta oraz w rozproszeniu grup aktywnych, które mogłyby działać wspólnie, łącząc rozmaite kapitały.  Dodatkowo krytykowano transport miejski – zastawiane chodniki, niedostateczna jakość komunikacji publicznej.

Czwarta zmiana przyniosła ze sobą całkowicie nowe tematy takie jak: niedostateczny przepływ kapitału intelektualnego, zamknięcie wrocławskich środowisk oraz struktur. Zwrócono także uwagę na funkcjonowanie obszarów wykluczonych np. dzielnica Brochów, w których brak akcji kulturalnych, animacyjnych itp.

W trakcie piątej, ostatniej zmiany rozmawiano nad pustymi, niezagospodarowanymi terenami, koncentrując się nad obszarem w okolicach Odry, który mógłby się stać ciekawym miejscem spotkań i aktywności. Przywołano także kwestię niedostatecznego rozwoju „infrastruktury ludzkiej” – brak miejsc, w których można przewinąć dzieci, toalety publiczne zamknięte po zmroku itp. oraz brak przejrzystego, przyjaznego systemu informacji dla osób odwiedzających Wrocław.

Poruszone podczas pracy stolika kwestie będą rozwijanie podczas kolejnych warsztatów poświęconych poszczególnym tematom.

Przy okazji warto podkreślić, że rozmowy przy stoliku, przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Widać było duże zaangażowanie uczestników, którzy w sposób aktywny rozmawiali  oraz, co istotne, także słuchali siebie nawzajem.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

mm

Współpracownik magazynu Progg.

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *