17. 06. 2024

Nowe artykuły:
Morgan Library przy Uniwersytecie Stanowym Colorado
Photo Credit To sageglass

Morgan Library przy Uniwersytecie Stanowym Colorado

Architektura jutra będzie sama się dostosowywać do warunków klimatycznych. Już teraz na całym świecie powstają budynki „wrażliwe”. Gdy słońce świeci mocno, mrużą swoje oczy, zmniejszają się ich źrenice, gdy jest zbyt ciepło – rozwierają swoje nozdrza, a gdy zimno lub wietrznie – zamykają się, aby przeczekać. Oto stosunkowo mała rozbudowa biblioteki, ale wielki przekaz i zupełnie nowe priorytety. Najważniejszy jest dobry klimat. Zarówno ten wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

B iblioteka Morgan Library została oddana do użytku w czerwcu 2012 roku. Projekt wykonali architekci ze Studiotrope. Budynek biblioteki stanął w samym sercu kampusu. Jako jeden z niewielu w pełni oszklonych budynków na świecie uzyskał srebrny certyfikat LEED.

Certyfikatem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) odznaczane są budynki, które spełniają szereg wymagań nie tylko co do wydajności energetycznej, wodnej czy materiałowej, lecz również wewnętrznego środowiska przyjaznego człowiekowi. Budynek biblioteki miał być miejscem indywidualnej i grupowej nauki dla studentów. Największym wyzwaniem dla architektów było bioklimatyczne ukształtowanie formy, tak aby zachować spójność, klarowność i transparentność. Kluczowe było uniknięcie przegrzewania od nisko świecącego, zachodzącego słońca. Słońce w stanie Kolorado jest bardzo intensywne – powoduje nie tylko szybkie nagrzewanie się pomieszczeń, lecz również zmniejsza komfort użytkowy i utrudnia czytanie z urządzeń elektronicznych.

Na całej, 2-piętrowej fasadzie zainstalowano szyby elektrochromowe. Zostały one zintegrowane z centralnym systemem zarządzania budynkiem (BMS). Inteligentne przeszklenia są sterowane impulsami elektrycznymi o niewielkim napięciu. Powodują one zmianę właściwości optycznych szkła. Stopień zaciemnienia dostosowuje się do aktualnych warunków nasłonecznienia. Centralny system BMS zaopatrzony w sieć czujników kontroluje zmiany automatycznie, ale istnieje również możliwość ręcznego sterowania klimatem wewnętrznym. Zmieniające się szyby, naturalne chłodzenie przez sterowalną fasadę, oraz inteligentne sterowanie całością zmniejszają zużycie energii przeznaczanej na ogrzewanie, wentylację i klimatyzację o 30%. Dzięki holistycznemu podejściu do projektowania, w helioaktywnym budynku nie było potrzeby instalowania mechanicznego systemu chłodzenia i wentylacji.

Postęp techniczny to nie tylko coraz bardziej sprawne kotły i coraz bardziej sprawne klimatyzatory. Postęp często jest wykonaniem kroku w tył. Świeże, całościowe podejście pozwala na rezygnację ze zbędnych urządzeń i zbędnych wysiłków. Coraz większą rolę w architekturze odgrywają materiały i komputerowe sterowanie, coraz mniejszą – maszyny.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

mm

Architekt wyspecjalizowany w niskoenergetycznym projektowaniu. W 2007 r. ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. W tym samym roku otrzymała nagrodę specjalną burmistrza Miasta Kwidzyna za analizę historyczną i opracowanie koncepcji hotelu „Szkoła Łacińska”. W 2010 roku otrzymała dyplom Studium podyplomowego „Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków” na Politechnice Poznańskiej. Rok później zdobyła wyróżnienie równorzędne w konkursie DOM EKOLOGICZNY czasopisma MURATOR. W 2012 r. III-cie miejsce w konkursie na nową siedzibę WFOŚiGW w Gdańsku - biurowiec zeroenergetyczny. Od 2010 roku prowadzi firmę „AP15 Architektura Pasywna”, na stałe współpracuje z Marcinem Sienkowskim i firmą MS ARCHITECT.

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *