06. 10. 2022

Nowe artykuły:
sztuka

sztuka, post-sztuka, supra-sztuka, sztuka zrównoważona, twórczość po sztuce, krytyka klasycznych i modernistycznych form sztuki