24. 07. 2024

Nowe artykuły:
Projekt 445 – WBO 2015
Photo Credit To Gotowy fragment wsz Foto autor

Projekt 445 – WBO 2015

Założenia ogólne – pilotaż WSZ:

1. Projekt stanowi pierwszą, pilotażową część szerszego projektu – WROCŁAWSKIEJ SIECI ZIELENI (WSZ).
WSZ zakłada połączenie najważniejszych terenów zieleni miejskiej – zielonymi łącznikami parkowymi, łączącymi wszystkie dzielnice. Zakładamy, że wciągu ok. 15 lat powstanie alternatywna wobec sieci ulic, przeznaczonych głównie dla samochodów, sieć komunikacyjna, która połączy całe miasto. Przestrzenie WSZ w postaci zielonych łączników, korytarzy i parków linearnych, przeznaczone będą przede wszystkim dla: spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy, nordic-walkerów, wyprowadzających psy, poruszających się na wózkach, miłośników zieleni, seniorów, dzieci, osób pragnących chwilowego „resetu” itp. Praktycznie każdy Wrocławianin będzie miał powody, aby korzystać z przestrzeni WSZ. Będą to przy tym tereny niezwykle przyjazne dla ludzi, wnoszące odrobinę harmonii w industrialną tkankę miasta, o znacznie zredukowanych zanieczyszczeniach i hałasie. Przewidujemy, że wokół przestrzeni WSZ zaczną powstawać stopniowo otwarte, zielone kawiarnie, punkty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp. a potem także np. ośrodki aktywnej kultury kładące nacisk na współprace mieszkańców i ekorozwój oraz inne instytucje miejskiej nowej generacji. Stworzenie WSZ będzie zatem początkiem nowego, zrównoważonego etapu rozwoju Wrocławia.

Więcej o istocie WSZ i znaczeniu jej realizacji dla mieszkańców –  w artykule: Znaczenie Wrocławskiej Sieci Zieleni.

Szczegóły dotyczące projektu:

 1. Projekt 445 – mający być pilotażową realizacją WSZ, w ramach której stworzymy podwaliny pod dalszy rozwój sieci zieleni, która obejmie cały Wrocław – zakłada połączenie zielonym, parkowym łącznikiem Parku Grabiszyńskiego i Parku Południowego. Konkretnie chodzi o połączenie odnogi Parku Grabiszyńskiego, od okolicy Górki Skarbowców przez ‘’wysepkę zieleni’’ obok pętli tramwajowej do alei Karkonoskiej. Połączenie ma przebiegać wzdłuż nasypu kolejowego, po istniejącej dzikiej ścieżce – po zachodniej stronie nasypu. Tereny te – jak wynika z mapy na geoportalu – należą do Gminy Wrocław.
  W przyszłości, sieć zieleni można przedłużać wzdłuż wskazanego nasypu w obu kierunkach. I to zarówno po stronie zachodniej, jak i wschodniej. W ten sposób tereny wokół nasypu kolejowego mogłyby stać się ważnym rdzeniem przyszłej WSZ. Do nich będzie można, stopniowo, dołączać inne zielone łączniki, od strony okolicznych osiedli.
 2. Realizacja projektu oznacza będzie, że – stosunkowo małym kosztem – poszerzyłaby się dostępność przestrzeni parkowej, rekreacyjnej i transportowej w naszym mieście. Jest to szczególnie istotnie w sytuacji wyraźnego niedoboru wszystkich tych typów przestrzeni we Wrocławiu. Jak wynika ze statystyk, obecnie mamy we Wrocławiu wszystkich terenów zielonych na poziomie 12,2% ogólnej powierzchni miasta. Sytuuje nas to na pozycji 43 miejsca wśród większych miast. Jak widać jest to dramatycznie niska pozycja, co oznacza, że mamy dramatycznie mało terenów zielonych!
 3. Zgodnie z założeniami WSZ, zielony łącznik jest czymś innym niż tzw. „zwykła” ścieżka rowerowa. Powinien on być zawsze rodzajem połączenia parkowego, tzn. przebiegać w otoczeniu zieleni o różnym charakterze: czasami rosnącej swobodnie, pół-dziko, a czasami w formie parku linearnego. Łącznik taki powinien także być oddzielony od ruchu samochodowego, terenów fabrycznych, terenów zanieczyszczonych, zadymionych, hałaśliwych. W przeciwieństwie do ścieżek rowerowych, powinien mieć ciągi komunikacyjne bez wyraźnego oddzielenia przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. W tym sensie, nasza propozycja zakłada stworzenie trasy komunikacyjnej o charakterze rekreacyjno – parkowym.
 4. Na wskazanym terenie istnieje sporo dzikiej zieleni. Znajduje się ona zarówno na terenie kolejowym, jak i tuż obok, na terenie gminy. Wystarczy tą zieleń uporządkować oraz uzupełnić dodatkowymi nasadzeniami ze strony terenu gminy, aby uzyskać „efekt parkowy”. Szczegółowe rozmieszczenie zieleni powinno być zaplanowane – po ewentualnym wygraniu głosowania – przez architekta krajobrazu rozumiejącego zasady WSZ (możemy takiego wskazać).
 5. Wzdłuż całego łącznika proponujemy rozmieścić lampy (w pierwotnej propozycji solarnej, ale zatwierdzono: ledowe) oraz kosze na śmieci – np. co 80 metrów.
 6. Proponujemy także rozmieścić siedziska parkowe (ruchome, społeczne, czyli np. grupkami zwrócone do siebie, a nie odspołecznione). Byłoby wskazane umieszczać ławki zaprojektowane specjalnie na użytek WSZ (na wszystkich łącznikach podobne). Można to łatwo uzyskać ogłaszając konkurs wśród studentów ASP.
 7. Nawierzchnia. W miejsce proponowanego pierwotnie, w projekcie 445, szutru, można wziąć pod uwagę także mineralno-żywiczną nawierzchnię wodoprzepuszczalną, TerraWay. Została ona zastosowano ostatnio na fragmencie Promenady Staromiejskiej, która przebiega między ulicą Świdnicką a Krupniczą. Oprócz dobrych właściwości dla pieszych i rowerzystów dopuszcza ona użytkowanie także przez rolkarzy, segway’e itp.
 8. Pierwotnie proponowaliśmy dodanie wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Krzycką oraz dodanie odcinka łącznika parkowego pomiędzy ul. Krzycką a al.Karkonoską, obok pętli tramwajowej wraz z przejściem i przejazdem z sygnalizacją przez al. Karkonoską. Niestety ta część projektu nie została zatwierdzona przez urzędników UM ze względu na przeszkody formalno – prawne. W razie realizacji naszego projektu – dokończenie łącznika między oboma parkami – przedstawimy w budżecie obywatelskim na następny rok.
 9. Kwota potrzebna na realizację projektu to 2 000.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
 10. Projekt został stworzony i promowany jest przez Fundację Nowej Kultury.
Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *