18. 04. 2024

Nowe artykuły:
O nas

Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

ProggLab jest (bio)progresywnym think-and-do tankiem: gromadzimy wiedzę naukową, dobre praktyki, wyniki eksperymentów zmieniających realia życiowe oraz dobrą energię ludzi (progresywistów, progos) – i dążymy do przekształcenia obecnego modelu społeczeństwa (cywilizacja), w kierunku inteligentnego społeczeństwa sieciowego, rozwijającego się w harmonii z naturą. To nazywamy: bioprogresem.

Radykalnie pojmowany progres kulturowy i cywilizacyjny jest szczególnie ważny w Polsce; w kraju, który – nieomal w każdej sferze życia –  porażony jest przestarzałymi wzorcami myślowymi i konserwatywnymi rozwiązaniami. Ten odwieczny polski tradycjonalizm jest źródłem naszych (równie starych) porażek. Od bardzo dawna bowiem kieruje nas ku organizowaniu życia w sposób anachroniczny, nie biorący pod uwagę emancypacji jednostki, społeczeństwa, a także kluczowych innowacji w ważnych sferach życia, co sprawia, że od tak dawna w Polsce źle się żyje większości obywateli, a Polska jest na głębokim marginesie Europy (polski skansen).

Naszym zdaniem, trwający reset cywilizacji jest dla nas ogromną szansą: możemy po raz pierwszy od bardzo dawna zaplanować jakościowy skok w rozwoju naszego społeczeństwa i państwa. Możemy wymyślić Polskę i Europę na nowo: jako miejsca sprzyjające holistycznemu rozwojowi ludzi, zorganizowane jako pozioma, poza-biurokratyczna sieć współpracy na rzecz rozwoju ludzi, społeczności, lepszej jakości życia (zamiast chorobliwej konsumpcji i absurdalnie wielkich zysków mega-korporacji, w których zwykli ludzie są tylko trybikami…). A do tego owa nowa sieć społeczna musi być twórczo zintegrowana z wielką Siecią Życia (biosfera) która od miliardów lat rozwija się na naszej Planecie (biospołeczeństwo).

Zapraszamy wszystkich, który podzielają nasz (bio)progresywny światopogląd, do uczestnictwa w przygodzie tworzenia mądrzejszych rozwiązań – lepiej służących rozwojowi ludzi, bardziej zrównoważonych, czerpiących z mądrości natury (biomimetykabionika).

Zob. prezentację dotyczącą ProggLab’u i tego, jak możesz się zaangażować. 

Nasze wiodące tematy:

Progresywna kultura i wzorce działania

Aktywna demokracja. Innowacje polityczne.

Inteligentne społeczeństwo sieciowe

Nowa, zrównoważona ekonomia dla ludzi

Bioniczne modele miasta. Biourbanistyka

Biomimetyczna architektura

Zdrowy, zrównoważony model życia (lohas)

Progresywna edukacja. Otwarta nauka

Aktywna, społecznie zaangażowana sztuka

W ramach ProggLab’u będziemy opracowywać podstawy polityk publicznych z wyżej przedstawionych zakresów, a także lobbować za ich wdrożeniem. Natomiast aspekt „do” naszego podejścia wyraża dążenie do sprawdzania naszej wiedzy i pomysłów we współpracy z różnymi grupami ludzi (techniki deliberacyjne), jak też nastawienie na praktyczne wdrażanie naszych pomysłów. Innymi słowy, chcemy być pomostem między najnowszą wiedzą, sprawdzonymi rozwiązaniami progresywnymi, a społecznościami lokalnymi. Będziemy łączyć ludzi, badać ich pomysły na ulepszenie życia i wspólnie tworzyć progresywne rozwiązania dla nowego, post-materialistycznego i post-wzrostowego życia 21 wieku.

Pamiętaj! Bardzo potrzebujemy Twojej darowizny !

Dzięki niej:
  • Tworzymy koncepcję lepszego świata – wykorzystamy ją, gdy załamie się obecny paradygmat…
  • Pracujemy na rzecz – radykalnie zmienionej, uwolnionej od historycznych obciążeń – Polski.
  • Wspieramy różne progresywne przekształcenia w naszym kraju.
  • Mobilizujemy obywateli do aktywności – abyśmy razem mogli wygrywać w sprawach ważnych dla nas wszystkich.
  • Animujemy debatę publiczną – aby głos otwartych, proeuropejskich, progresywnych Polaków był dobrze słyszany.

CZEKAMY NA TWOJĄ DOWOLNĄ WPŁATĘ NA RACHUNEK – 

Fundacja Nowej Kultury, BGŻ BNP Paribas, konto nr: 04 2030 0045 1110 0000 0279 5670 

Pamiętaj, że kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!

Rdzeń zespołu tworzą:

Joanna Gołębiewska

Proggtywistka społeczna głęboko zainteresowana sprawami zrównoważonego rozwoju, demokratycznej edukacji oraz harmonijnego, ekologicznego życia rozwijającego ludzki potencjał.

Alexander Sikora

Innowator. Zajmuje się filozofią miasta, architektury oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów.