23. 07. 2024

Nowe artykuły:
Ekonomizacja życia

Ekonomizacja życia

Ekonomizacja życia. Zbudowaliśmy cywilizację, która racjonalność zaprzęgła do skonstruowania gigantycznego systemu produkcyjno–handlowo–konsumpcyjnego (industrializm). W jego trybach oświeceniowo-modernistyczna wizja racjonalnego i wolnego życia, została zastąpiona praktyką redukcji życia tylko do tych wymiarów, z których wynika jakaś konkretna (najlepiej krótkoterminowa) korzyść. Tu też mieści się straszna praktyka redukcji wszelkich form życia do zysku w sensie finansowym.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts