18. 06. 2024

Nowe artykuły:
Kokultura

Kokultura

Kokultura progresywna kultura kooperacji – kultura pogłębionego dialogu (we wszystkich aspektach: między ludźmi, grupami, rasami, płciami itp.), współpracy, łączenia wielu podejść (racjonalności) oraz osobistego zaangażowania (uczestnictwa). A także to – kultura radykalnej otwartości (wbrew dzisiejszym kulturom zamkniętych monologów, substancjalnych wartości i znaczeń) oraz stałego redefiniowania znaczeń i wartości (perspektywa przyszłości) – wynikająca z przekonania, że wszystkie procesy na naszej planecie mają charakter dynamiczny, nie można więc ustalić niezmiennego katalogu znaczeń, punktów widzenia, wzorów postępowania itp.

  • Na jej gruncie chodzi o wypracowywania wartości i zasad postępowania dla niezmiernie złożonego, wewnętrznie zróżnicowanego społeczeństwa 21 wieku. Chodzi przy tym o to, aby znaczenia i wartości nie powielały tradycyjnych iluzji oraz nie niosły przekonań światopoglądowych (o konkretnych, moralnych czy religijnych zobowiązaniach), ale służyły wielostronnemu dialogowi wewnątrz różnorodnej wspólnoty kulturowej (polilog).
  • Jednym z najważniejszych zadań na gruncie kokultury jest także wypracowania konkretnych technik polilogu oraz partycypacji interesariuszy w tworzeniu zaangażowania w nieustannym procesie rewidowania znaczeń i wszelkich wytworów ludzkiego ducha.
Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts