18. 04. 2024

Nowe artykuły:
Plan Chicago

Plan Chicago

Plan Chicago to, wysunięta w latach ’30 XX wieku, koncepcja stworzenia nowego systemu finansowego, nie opartego na długu i komercyjnych bankach, które go tworzą.

W szczytowym momencie Wielkiego Kryzysu wielu czołowych amerykańskich ekonomistów wysunęło propozycję reformy monetarnej, która stała się znana jako Plan Chicago. Przewidywał on rozdział funkcji monetarnych i kredytowych systemu bankowego, wymagając 100% rezerwy na depozyty. Irving Fisher (1936) przedstawił następujące korzyści z tego planu:

(1) Znacznie lepszą kontrolę nad głównym źródłem fluktuacji cyklu koniunkturalnego oraz podaży pieniędzy utworzonych przez bank.

(2) Całkowita eliminacja nieuczciwych praktyk bankowych.

(3) Dramatyczna redukcja długu publicznego (netto).

(4) Dramatyczna redukcja długu prywatnego, ponieważ tworzenie pieniądza nie wymaga już jednoczesnego tworzenia długów.

Odpowiedzialność za tworzenie pieniądza spoczywałaby na niezależnej agencji, która – w przeciwieństwie do naszych banków – byłaby demokratyczna, odpowiedzialna i przejrzysta, tak więc pieniądze stałyby się naprawdę dobrem publicznym. Banki komercyjne nadal będą mogły pożyczać pieniądze na odsetki, ale będą musiały zachować wymóg stuprocentowej rezerwy (obecnie jest to niewielki procent).

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts