29. 05. 2024

Nowe artykuły:
Sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa

Sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa

Sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa – polega na:

  • zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych między bogatymi a biednymi regionami,
  • dążeniu do likwidacji ubóstwa, analfabetyzmu, chorób,
  • zapewnieniu ochrony zdrowia i życia wszystkim ludziom na Ziemi,
  • zaspokojeniu potrzeb kulturalnych i intelektualnych,
  • położeniu kresu wojnom, nienawiści, terroryzmowi, dominacji jednych narodów nad innymi.
Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts