22. 07. 2024

Nowe artykuły:
Zrównoważony styl życia

Zrównoważony styl życia

Zrównoważony styl życia (ang. sustainable living) to styl życia wedle filozofii zrównoważonego rozwoju, polega – najogólniej – na tym, że działania osób są nieszkodliwie zintegrowane ze światem naturalnym w sposób, który wspiera zdrowy rozwój człowieka i który może być kontynuowany do nieokreślonej przyszłości, co oznacza dbanie o przyrodę, o własne zdrowie i relacje z innymi ludźmi, A także troskę o miejsce (bliskie otoczenie), w którym żyjemy. Praktykujący zrównoważony styl życia często starają się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez zmianę metod transportu, zużycia energii oraz dietę. Starają się także żyć w równowadze z naturą. Praktyka i ogólna filozofia zrównoważonego życia jest silnie powiązane z ogólnymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts