18. 06. 2024

Nowe artykuły:
Bioprogresywizm

Bioprogresywizm

To światopogląd właściwy progosowi (zob. progos), zgodny z modelem bioekstensji (zob. bioekstensja), biocentryzmu (zob. biocentryzm).

B. polega na przekształceniu modelu modernizacji przemysłowej – w model bioekstensji prowadzącej do powstania biospołeczeństwa. Jest ono efektywną organizacją tysięcy społeczności lokalnych, wzajem współpracujących w tworzeniu dobrej jakości życia (rozumianej nie jako materialne bogactwo, ale jako realizacja życia szczęśliwego (zob. dobrostencja), wykorzystujących inteligentne rozwiązania cywilizacyjne, naśladujących sposób działania przyrody (biomimetyka, bionika), przy spełnieniu zasad zrównoważonego (sustabilnego) rozwoju.

Inaczej mówiąc, b. zakłada dążenie do takiego przemodelowania naszego systemu życia (cywilizacji), aby wszystkie nasze cykle i działania cywilizacyjne: społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, kulturowe – tworzące nasz habitat – były w dynamicznej równowadze (homeostazie) z cyklami obiegu energii/materii funkcjonującymi w skali planetarnej (cykle biogeochemiczne). A także, aby cały nasz rozwój dokonywał się we wszechstronnej współpracy indywidualnych ludzi, społeczności, zwierząt, przyrody, w ramach dążenia do wspólnego rozwoju – wyzwalania pełni potencjału każdego uczestnika owej Sieci Życia (zob. bioces, biocentryzm).

Zob. też: progresywizm

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts