25. 06. 2024

Nowe artykuły:
Mentagram progresywny

Mentagram progresywny

Poniżej – hasłowo – podstawy mentagramu progresywnego. Zob. także progos.

Główne wątki myślenia progresywnego:

 • Myślenie sieciowe, antyhierarchiczne, antycentralistyczne.
 • Mentalność progresywna: oderwanie od historii; spojrzenie bez obciążeń na realne problemy, wyzwania… W centrum naszego życia społecznego muszą być problemy współczesne, a nie historyczne. Dosyć podporządkowywania naszych – obecnych i przyszłych – szans rozwojowych – dawnym ideologiom, religiom i anachronicznym problemom!
 • Przywracamy świadomości społecznej historie wynalazców, naukowców, ludzi usprawniających nasze życie, obok historii polityków, wojskowych i księży.
 • Podobnie wobec kultury: wspieramy elementy które opierają się na rozwoju wszystkich, wolności, łączeniu ludzi do współpracy, kreatywności, a odrzucamy wszystko, co służ wykluczeniu, dzieleniu i zamykaniu możliwości.
 • Istotę dzisiejszego progresywizmu stanowi rozwijający się – w ścisłej harmonii z naturą – człowiek. Znalezienie właściwych reguł tego rozwoju i tej harmonii jest jego głównym dążeniem.
 • Myślimy o świecie przez pryzmat metafory organizmu, a nie – jak dotąd – maszyny. Cenimy podejście holistyczne, systemowe, sieciowe, a nie redukcjonistyczne, mechanistyczne i materialistyczne.
 • Społeczeństwo to sieć, wszyscy są jej węzłami, wszyscy mają swoje miejsce, wszyscy są ważni. Dlatego musimy budować społeczeństwo od dołu, społeczeństwo poziome.
 • Rozwój oznacza dzisiaj nie tyle wzrost produkcji i konsumpcji, ale wzrost dobrostancji (dobrostencja) i zrównoważonego rozwoju. Etapy: 1. konserwacjionizm, 2. zrównoważony rozwój, 3. biocywilizacja.
 • Kluczowa kwestia dla progosów to jak uczynić przestrzeń społeczną przyjazną dla rozwoju człowieka i rozwoju różnorodnego życia na tej planecie.
 • Musimy skończyć z, degradującym człowieka, konsumpcjonizmem i produkcjonizmem.
 • Zdrowe, zrównoważone życie – nowa świadomość oparta jest na przekonaniu, że zdrowe, spokojne, oparte na przyjaźni z ludźmi i pełnej harmonii z otoczeniem: kulturowym, społecznym, przyrodniczym itp. – życie jest więcej warte, niż ta zabijająca nas konsumpcja, rywalizacja, nienawiść itp.
 • Święta społeczne, państwowe – poza religią.
 • Neutralny język w przestrzeni publicznej.
 • Świeckie państwo. KK poddany ścisłym regulacjom.
 • Nauka, innowacyjność, uczące się społeczeństwo – mocno innowacyjna, wyzwalająca cały potencjał uczniów, edukacja.
 • Promowanie wszelkich innowacji, usprawnień – wszystkie dziedziny da się ulepszyć, gdy się chce i gdy włącza się interesariuszy – to podstawowa reguła progresywna. W niektórych sferach wykorzystamy najlepsze rozwiązania ze świata, w innych zaproponujemy – nasze. Elastyczność i współpraca to potęga!
 • Rozwój dobrze zorganizowanej nauki, społecznej kreatywności: od fab-labów po centra sztuki.
 • Post-wzrostowość, post-materializm
 • Jakość życia zamiast ciągłego wzrostu okupionego utratą zdrowia
 • Przywrócenie życiu wszystkich wymiarów egzystencjalnych
 • Humanizacja życia
 • Biocentryzm
 • W centrum społeczeństwa: (nowa) nauka, zrównoważona, inteligentna technologia, internet
 • Społeczeństwo współpracujące, dobro wspólne
 • Sieciowość – w każdym wymiarze funkcjonowania społeczeństwa
 • W rozwoju gospodarczym, zamiast miart PKB – kryteria HPI, happy planet index

Progresywne wartości:

 • Wolność każdego człowieka. Każdy może realizować jego własną wersję szczęścia i rozwijać swój potencjał – pod warunkiem, że nie szkodzi innym, społeczeństwu oraz środowisku.
 • Gwarancja wszelkich praw człowieka dla wszystkich grup. (Np. związki partnerskie).
 • Współpraca wewnątrz społeczeństwa – na każdym poziomie: indywidualnym i zbiorowym.
 • Współpraca ludzi z całą biosferą.
 • Równość szans w dostępie do wszystkich zasobów społeczeństwa – energii, wiedzy, kapitału
 • Najdalej posunięta równość kobiet i mężczyzn

Reasumując, progresywizm oznacza wiarę w rozwój ludzkości, która może być mierzona rozwojem poszczególnych ludzi i ich dobro-stanem (dobrostencją). Poprawa ta ma się dokonywać poprzez ograniczanie wszelkich formalnych barier rozwoju (rozrostu państwa, biurokracji itp.) oraz umożliwianie ludziom bezpośredniej, swobodnej współpracy (netyzm), a także zapewnieniu dystrybucji zasobów społeczeństwa możliwie jak najbardziej sprawiedliwie tak, aby jednostka otrzymywała równe szanse dostępu do wysokiej klasy edukacji, pracy, kultury, rozrywki, itp. Uniwersalną metodą ma być zawsze pragmatyczne rozwiązywanie problemów przy zachowaniu dynamicznej równowagi między sprzecznymi dążeniami i różnicami.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts